Skip to content

Useful Materials

State Standards publishing

State Standard 7 86–2003 Izdaniya. Obshchiye trebovaniya k izdatel’skoy annotatsii (Publications. General requirements for editorial annotation)

State Standard 7 89 2005 Originaly testoviye avtorskiye i izdatel’skiye (Testing originals, author’s and editor’s)

State Standard 7.1–2003 SIBID. Bibliograficheskaya zapi’s. Bibliograficheskoye opisaniye (Bibliographic notes. Bibliographic description)

State Standard 7.12–93 Sokrashcheniye slov na russkom yazyke (Abbreviation of words in the Russian language)

State Standard 7.60–2003 SIBID. Izdaniya. Osnovniye vidy. Terminy i opredeleniya (Publications. Main types. Terms and definitions)

State Standard Р 7.0.7  2009 Stat’i v zhurnalakh I sbornikakh (Articles in journals and collections)

State Standard P 7.0.3–2006 Osnovniye opredeleniya (Main definitions)

State Standard P 7.0.4–2006 Izdaniya. Vykhodniye svedeniya (Publications. Publisher’s imprint)

State Standard P 7.0.5–2008 Bibliograficheskaya ssylka (Bibliographic citation)

Dictionaries

Thesaurus by Ozhegov

Thesaurus by V.Dal’

Dictionary of Foreign Words

Anti-plagiary

http://www.antiplagiat.ru

Russian Scientific Digital Library (RSDL)

http://elibrary.ru

Transliteration

 http://transliteration.ru

Primary Sidebar

Secondary Sidebar